Dokumenty

Akty prawne:

Pobierz

Ustawa o transporcie drogowym

Kodeks pracy

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie - ocena ryzyka

Rozporządzenie (WE) 561/2006

Rozporządzenie (UE) 165/2014

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Wynagrodzenie minimalne w Polsce:

Pobierz

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Taryfikatory:

Pobierz

Taryfikator dla kierowcy

Taryfikator dla osoby zarządzającej

Taryfikator dla przedsiębiorcy

Taryfikator w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych (ADR)

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135