Audyty

Audyty

Opis usługi: W ramach usługi audytu w zależności od potrzeb w danej firmie prowadzone są audyty z obszarów: dokumentacji wewnątrzzakładowej (kadrowej oraz regulaminów), dostosowania firmy do RODO, prawidłowego ustawienia programów 4Trans oraz SuperTacho.

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135