Usługi

Dokumentacja kadrowa

Opis usługi: Usługa polega na początkowym audycie dokumentacji klienta, następnie uzupełniamy dokumentację o ewentualne braki i na bieżąco dosyłamy odpowiednie dokumenty a na życzenie klienta prowadzimy pełną dokumentację kadrową w firmie.

Rozliczanie

Opis usługi: Usługa rozliczania czasu pracy kierowców skierowana jest głównie do firm transportowych, które to firmy z różnych powodów postanowiły ten obszar oddać ekspertom. Usługa ta jest kompleksowym podejściem do zagadnienia czasu pracy kierowców. Od sprawdzenia i analizy dokumentów wewnątrzzakładowych, poprzez uzgodnienie co ma być przygotowywane, w jakiej formie i czasi do tworzenia raportów na podstawie danych przesłanych/dostarczonych przez Klienta.

Opis usługi: W ramach usługi audytu w zależności od potrzeb w danej firmie prowadzone są audyty z obszarów: dokumentacji wewnątrzzakładowej (kadrowej oraz regulaminów), dostosowania firmy do RODO, prawidłowego ustawienia programów 4Trans oraz SuperTacho.

Opis usługi: Usługa RODO kierowana jest do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, oraz dla każdej branży.
Oparta jest na kilku podstawowych działaniach, które w zależności od rodzaju działalności oraz wielkości firmy, a także ilości działów w firmie dostosowywana do konkretnego Klienta. Wszystkie działania są na bieżąco konsultowane z Klientem lub tzw. SPoC-iem (Single Point of Contact), czyli osobą wyznaczoną przez Klienta do udzielania informacji oraz pomocy we wszystkich obszarach w firmie.

Opis usługi: Usługa oparta na doradztwie prawnym oraz konsultacyjnym w obszarze TSL. Skierowana głównie do firm transportowych na zasadzie należytej staranności, wiedzy oraz doświadczenia w tej branży. Wykorzystywane kanały informacyjne to: telefon, mail, pomoc zdalna oraz przyjazd osobisty do Klienta.

Opis usługi: Usługa polegająca na rozliczaniu corocznym sprawozdań związanych z opłatami środowiskowymi, sprzedażą produktów w opakowaniach lub produkcją opakowań, a także sprawozdaniami o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami.

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135