RODO

Analiza, Szkolenia oraz Wdrożenie RODO w Organizacji

Opis usługi: Usługa RODO kierowana jest do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, oraz dla każdej branży.
Oparta jest na kilku podstawowych działaniach, które w zależności od rodzaju działalności oraz wielkości firmy, a także ilości działów w firmie dostosowywana do konkretnego Klienta. Wszystkie działania są na bieżąco konsultowane z Klientem lub tzw. SPoC-iem (Single Point of Contact), czyli osobą wyznaczoną przez Klienta do udzielania informacji oraz pomocy we wszystkich obszarach w firmie.

Dodatkowe informacje: Wdrożenie usługi podzielone jest na kilka etapów. Poniżej te najważniejsze:

 • podpisanie NDA - czyli umowy o zachowaniu poufności danych oraz działań,
 • ustalenie osób i obszarów gdzie dane są przetwarzane,
 • identyfikacja systemów IT oraz określenie przepływów danych w tych systemach,
 • określenie map ryzyka,
 • wymagane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji wraz z załącznikami.

Należy tutaj zaznaczyć, iż przygotowanie oraz wdrożenie dokumentacji to etap stosunkowo najbardziej czasochłonny i właśnie na tym etapie na podstawie zebranych wcześniej danych i informacji są tworzone indywidualne procedury oraz procesy do wdrożenia w organizacji.
Pewne etapy wdrożenia są nacechowane spotkaniami, na których wyjaśniamy sobie działania w danych obszarach. Zapewniam jednak, że całość działań jest tak prowadzona, żeby minimalizować działania odrywające osoby odpowiedzialne od codziennych obowiązków.
Do ustalenia również jest indywidualnie cały harmonogram działań, w którym w każdej chwili można dokonać korekt.

Wiem, że biznes rządzi się własnymi prawami i często priorytety w danej chwili się zmieniają, ale jestem na tyle elastyczny, że potrafię się do tego dynamicznie dostosować

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Opis usługi: Usługa Inspektor Ochrony Danych (IOD) przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie profesjonalne podejście do całości tematu danych osobowych, a nie mają czasu wczytywania się i śledzenia na bieżąco zmieniających się przepisów.

Usługa Doradztwo RODO - IOD, kosztuje: 199zł. netto/m-c a zawarte jest w nim między innymi:

 • 2 godziny konsultacji telefonicznych/mailowych/osobistych w ramach polityki bezpieczeństwa,
 • Opracowanie, szkolenie, oraz wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w firmie*,
 • Przeprowadzanie okresowych audytów wewnętrznych zgodności organizacji oraz podmiotów przetwarzających z przepisami ochrony danych osobowych,
 • Opracowanie i opiniowanie zasadności zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Opracowanie, wdrożenie oraz nadzór nad realizacją tzw. obowiązku informacyjnego,
 • Aktualizacja i nadzór nad stworzoną dokumentacją ochrony danych osobowych,
 • Zarządzanie w sytuacji wystąpienia incydentów bezpieczeństwa t.j. wyciek danych, skarga na niezgodne z prawem przetwarzanie itp.,
 • Prowadzenie konsultacji przy ocenie skutków dla ochrony danych w zakresie doboru metodyki, identyfikacji zagrożeń, oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, oceny skutków wystąpienia zagrożeń, planu postępowania z ryzykiem.

Dodatkowo w ramach abonamentu:

 • Szkolenie pracowników i współpracowników z zasad przestrzegania ochrony danych osobowych.
 • Reprezentacja w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
 • Reprezentacja w przypadku kontroli w firmie.

Extra dla firm posiadających dział IT:

 • Współpraca z działem IT w zakresie wdrażanie zabezpieczeń informatycznych poprzez wyznaczenie wymaganych form zabezpieczeń oraz nadzór nad ich wdrożeniem.

W przypadku potrzeby dojazdu do klienta po wcześniejszym uzgodnieniu, taki dojazd jest doliczany do faktury.

Zachęcam do współpracy nie dlatego, że powoli będziemy świadkami działań inspektorów, którzy się pojawią w Polsce, również nie dlatego, że pierwsze kary dla firm zostały zasądzone, ale dla pewnego komfortu/spokoju oraz formy zabezpieczenie się przez ewentualnymi skutkami działań związanych z niekompletną wiedzą w temacie.

 

*stworzenie polityki bezpieczeństwa będzie dodatkowo płatne.

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135