Doradztwo

Doradztwo prawne oraz konsultacyjne

Opis usługi: Usługa oparta na doradztwie prawnym oraz konsultacyjnym w obszarze TSL. Skierowana głównie do firm transportowych na zasadzie należytej staranności, wiedzy oraz doświadczenia w tej branży. Wykorzystywane kanały informacyjne to: telefon, mail, pomoc zdalna oraz przyjazd osobisty do Klienta.

Dodatkowe informacje:

W ramach usługi doradztwa przewidziane są następujące elementy:

  • udzielanie porad, opinii, wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa transportowego, prawa pracy itp.,
  • konsultowanie i opiniowanie regulacji wewnętrznych w firmie,
  • sporządzanie, konsultowanie i opiniowanie zawieranych umów przez firmę,
  • sygnalizowanie ewentualnych dostrzeżonych nieprawidłowości,
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach,
  • inne.

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135