MS EXCEL (średnio zaawansowany)

MS EXCEL (średnio zaawansowany)

Opis szkolenia: Szkolenie skierowane głównie do średnio-zaawansowanych użytkowników Excela – osób, które już w jakimś stopniu z niego korzystają, ale chcą zwiększyć swoje umiejętności i poznać nowe możliwości programu. W trakcie szkolenia kładę nacisk na praktyczne zastosowania Excela w codziennej pracy i sposoby ułatwienia i przyśpieszenia najczęściej wykonywanych zadań. W trakcie szkolenia nauczysz się pisania formuł, edytowania, analizowania i przetwarzania danych, tworzenia czytelnych i estetycznych wykresów i zarządzania skoroszytami, a ponadto poznasz zaawansowane funkcje Excela, takie jak tabele i wykresy przestawne.

Program szkolenia:

1. Formuły
- Nazywanie komórek i zakresów
- Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
- Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
- Funkcje logiczne Lub, Oraz
- Funkcje daty i czasu
- Funkcje tekstowe
- Funkcja warunkowa Jeżeli
- Sumy warunkowe
- Funkcje Wyszukaj.Pionowo, Wyszukaj.Poziomo
2. Nazywanie komórek
- Pole nazwy
- Nazwij z zaznaczenia
- Nazwy dynamiczne
- Szybka nawigacja
- Czytelność formuł
3. Formatowanie warunkowe
- Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
- Zarządzanie regułami
- Modyfikowanie standardowych reguł
4. Obiekt Tabela
- Tworzenie i formatowanie tabel
- Dynamiczny nazwany zakres
- Konwertowanie na zakres
5. Walidacja danych
- Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
- Listy rozwijane
- Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
6. Sortowanie danych i filtry
- Sortowanie wg wartości
- Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
7. Listy niestandardowe
- Tworzenie własnych list niestandardowych
- Sortowanie wg listy niestandardowej
8. Narzędzia danych
- Konsolidacja danych
- Usuń duplikaty
- Konspekt i grupowanie
9. Praca z wykresami
- Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
- Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
- Tworzenie szablonów
10. Tabele przestawne i wykresy przestawne
- Tworzenie tabel przestawnych
- Obliczenia
- Sortowanie i filtrowanie
- Tworzenie wykresów przestawnych
- Formatowanie
11. Współdzielenie plików
- Zarządzanie zmianami
- Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
12. Import danych
- Prosty import z bazy danych
- Import danych z pliku tekstowego

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135