MS EXCEL (podstawowy)

MS EXCEL (podstawowy)

Opis szkolenia: Szkolenie głównie adresowane jest do początkujących użytkowników Excela i osób, które
chcą nabyć umiejętności skutecznego tworzenia oraz wykorzystywania prostych arkuszy kalkulacyjnych. Na szkoleniu zapoznajemy się z podstawowymi narzędziami programu MS Excel takimi jak: wprowadzanie, edytowanie i analizowanie danych, przedstawianie ich w atrakcyjny sposób, tworzenie wykresów i podsumowań oraz przygotowywanie dokumentów do wydruku.

Program szkolenia:

1. Interfejs programu Excel
- Elementy okna programu (arkusz, pasek szybkiego dostępu, pasek stanu)
- Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
- Wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów
- Poruszanie się po arkuszach i skoroszycie
- Pasek szybki dostęp
- Podstawowe skróty klawiaturowe
2. Praca z arkuszami
- Tworzenie, usuwanie arkuszy
- Przenoszenie, kopiowanie arkuszy
- Ukrywanie, odkrywanie arkuszy
3. Wprowadzanie treści
- Wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek
- Szybkie wypełnianie przez przeciąganie
- Wypełnianie błyskawiczne
- Inteligentne wyszukiwanie
- Powiedz mi co chcesz zrobić
- Wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi
- Znajdź, znajdź i zamień
- Skopiuj do schowka, wklej
4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
- Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
- Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy
- Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości
- Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania)
- Formatowanie tekstów i liczb (wizualizacja danych a wartość w komórce)
- Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
- Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić
- Wklej specjalnie
5. Formuły
- Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne
- Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie)
- Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
- Funkcje logiczne Lub, Oraz
- Funkcja warunkowa Jeżeli
6. Formatowanie warunkowe
- Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
7. Obiekt Tabela
- Tworzenie i formatowanie tabel
- Szybkie uzupełnianie formuł
8. Walidacja danych
- Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
- Listy rozwijane
9. Sortowanie danych i filtry
- Autofiltry
- Sortowanie wg wartości
- Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
10. Praca z wykresami
- Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
11. Zarządzanie skoroszytami
- Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów
- Tworzenie z szablonu

Kancelaria Transportowa

TSD EXPERT Jarosław Bokiewicz

NIP: 644-290-91-24

Kontakt

biuro@tsdexpert.pl

tel.: +48 723 195 135